Toetus Rail Balticule muutus pöördvõrdeliselt projektist teada saamise määraga.

FOTO: Rbestonia.ee

Rahva toetust Rail Balticu (RB) projektile on uuritud juba alates 2014. aasta kevadest. Uuringuid tegi kuni jaanuarini 2018 uuringufirma Faktum & Ariko, pärast seda on rahva arvamust kahel korral uurinud Turu-uuringute AS.

Esimeste uuringute toetusprotsendid lähtusid ainult nende küsitletute arvust, kes olid projektist teadlikud.